Asociaţia Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ este persoană juridică română de drept privat, care s-a constituit şi se organizează în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 261/2000 cu toate modificările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Legii 514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic şi funcţionează în acord cu legislaţia în vigoare şi prevederile propriului statut.

Asociaţia Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ (Colegiul) la nivel judeţean are caracter de reprezentare a intereselor consilierilor juridici asociaţi prin exprimarea liberă a voinţei de asociere a consilierilor juruidici indiferent de ranură ori domeniul de activitate în care îşi exercită profesia.

Scopul Colegiului este nelucrativ şi nepatrimonial şi vizează organizarea unitară şi asigurarerea exercitării profesieide consilier juridic precum şi protejarea şi promovarea drepturilor membrilor Colegiului, licenţiaţi în drept, privind exerciţiul profesiei de consilier juridic, pentru asigurarea protecţiei şi promovării libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor juridice, ale autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ale persoanelor fizice autorizate, în relaţiile lor cu organele de justiţie şi organismele de jurisdicţie din ţară şi străinătate.

Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ este membru al Ordinului Consilierilor Juridici din România.